CH
charakteristické skladby
Drobné skladby s názvy, které vyjadřují jejich programní* zaměření, náladu, celkový "charakter". Například Na výletě, Elegie, Balada, Humoreska, Nokturno, Intermezzo, Vzpomínání, Na starém hradě apod. Komponovány bývají obyčejně pro klavír* (ale i pro jiné nástroje a soubory) v některé základní formě - v kratší malé formě písňové* nebo malém rondu*, rozsáhlejší skladby ve velké formě písňové, velkém rondu, variacích* nebo sonátové* formě.


charleston
(čárlston)
Tanec* rozšířený počátkem 20. let našeho století v černošských lidových tančírnách v USA. Brzy se rozšířil po celých USA i do Evropy. Charakterizuje jej rytmická figura se zdůrazněnou třetí dobou 4/4 taktu*. Koncem 50. let došlo na krátkou dobu k jeho znovuoživení. U nás je v rytmu charlestonu komponována např. známá Píseň o majoru Gagarinovi. Napsal ji J. Hnilička na slova P. Pácla.


chodské kolo
Též kolečko. Chodský tanec* ve dvoudobém nebo třídobém taktu*. Charakteristický rytmus* i basování vydržováním spodních tónů* vychází ze samozřejmého využití dud* v doprovodu.


chorál
Jednohlasý duchovní* zpěv - například husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci. S citacemi různých chorálů se setkáme v hudebních skladbách všech dob. Pro nás nejznámějším příkladem je použití tohoto husitského chorálu B. Smetanou v symfonických* básních Tábor a Blaník.


choralista
Člen chrámového sboru*, zpěvák na kostelním kůru.


chorální nota
Též nota quadrata (kvadráta). Značka pro noty*, které se vyvinuly z neum a byly základem středověké notace*. Vpisovaly se do čtyřlinkové notové* osnovy.


chrámová hudba
Církevní*.hudba


chromatika
Základní tónový systém moderní evropské hudby. Skládá se ze samých půltónů, kterých je do jedné oktávy dvanáct. Ch r o m a t i c k ý  p o s t u p je postup od základního tónu* k jeho chromatické obměně (g - gis, a - as apod.).Ch r o m a t i c k é  t ó n y  vznikají z původních tónů jednoduchým nebo také dvojnásobným zvýšením nebo snížením, které se označuje posuvkami;
Chromatická stupnice* je složená ze samých půltónů*: